Časté dotazy a jejich odpovědi

Jak máme postupovat pro přihlášení dítěte do oddílu?

Napsat vedoucímu příslušné věkové kategorie dítěte. Kontakt na ně najdete v sekci "kontakt".

Jakou formou probíhá komunikace mezi vedoucími a rodiči dětí?

Přes písemné zprávy přes děti, e-mailem, na webu a u mladších dětí i osobně při předávání dítěte.

Je možná účast na táboře bez účasti přes rok?

Ne, je třeba mít splněnou určitou docházku, aby se díky společným akcím sžilo s kolektivem a připravilo se na třítýdenní tábor.

Jak dlouho trvá a kdy je letní tábor?

Tradičně se koná první tři týdny v červenci.

Kam jezdíte na víkendové výpravy?

Různě po republice. Většinou využíváme ubytování na chalupě někoho z vedoucích nebo skautských základen.

Co to je vlče/světluška?

Máme posílat buchty na výpravy?

Ano, rozhodně, nejlépe domácí!

Od kolika let mohou děti chodit do vašeho oddílu?

Od chvíle kdy nastoupí do školy.

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Světlušky a vlčata poznávají svět kolem sebe formou her a zážitkových akcí. Skautky a skauti se učí týmové spolupráci a jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti.

Do jakých věkových kategorií jsou děti rozděleny?

  • 6 - 12 let - světlušky a vlčata
  • 12 - 16 let - skautky a skauti
  • od 16 let - roveři a rangers, kteří již pomáhají s vedením dětí a později i sami vedou

Jak často se scházíte?

Jednou týdně na schůzkách a jednou měsíčně je víkendová akce, případně zimní tábor (o jarních prázdninách) a letní tábor.