Skauti

kluci 12-16 let

Existují různé stereotypní představy o skautech. Pro někoho jsou skauti koumáci ležící v mapách a kronikách, kteří pro zábavu vážou uzle na špagátech, někdo si naopak představí Rychlé šípy se všemi jejich dobrodružstvími. Ve skutečnosti málo kteří skauti odpovídají prvnímu stereotypu - a i představa Rychlých šípů je trochu out-of-date. Od Rychlých šípů jsme si vzali kamarádství, odvahu, lásku k přírodě, smysl pro pravdu a čest - ale tím skauting 21. století nekončí. Snažíme se kluky zábavnou cestou her, dobrodružství i třeba diskuzí vést ke komunikativnosti, samostatnosti, přemýšlení, spolupráci, zodpovědnosti i umění bavit se. Tedy ke schopnostem, které jsou nezbytné i dnes, možná dokonce víc než kdy jindy. Je proto nesmysl představovat si, že skauti žijí ve světě čtyřicátých let dvacátého století.

Schůzky

Skauti mají schůzky ve čtvrtek od 18:00 do 20:00. Sraz je téměř vždy před naší klubovnou, Dejvická 2. Dokud je teplo a světlo, chodíme ven, v zimě se přesouváme dovnitř. Většinou schůzky začínají nějakou akční zábavnou hrou na vyběhání a pobavení, například hrajeme frisbee nebo lacrosse. Potom je připravený různorodý program, od strategických her ve městě po zkoušení skákacích bot. Protože se snažíme skautům zprostředkovat co nejvíc nových zážitků, čas od času se vypravujeme mimo Dejvice, třeba na lezeckou stěnu, cyklojízdu a nebo zkusit si velkoplošné malování. S sebou si skauti na schůzku berou počasí přiměřené oblečení, ve kterém se dá sportovat a všelijak vyvádět, tužku a zápisník, kpz, uzlovačku a přes léto lakrosku.

Výpravy a tábor

Jednou do měsíce mají skauti víkendovou a nebo delší (podzimní a jarní prázdniny) výpravu. Oproti schůzkám dávají výpravy více prostoru pro akční a zajímavé programy, utužuje se během nich kolektiv i se kluci učí samostatně a zodpovědně fungovat. Stejně jako u schůzek jsou ale na prvním místě zážitky a zábava. Během třítýdenního tábora na začátku letních prázdnin se propojí a utvrdí všechno, co skauti během roku budovali, zejména asi týmový duch. Zároveň je to nejlepší příležitost pořádněji se seznámit se členy ostatních oddílu, tedy s vlčaty, světluškami, skautkami a rovery. Táborem se jako nit proplétá táborová hra, během které je konečně čas na opravdu velké, nezapomenutelné a obohacující dobrodružství - a to ať už je na téma Orientu, kmenových válek a nebo postapokalyptické společnosti.

Vedoucími skautů jsou:
  • Obr - Jan Peterka
  • Sam - Jakub Peterka
  • Myšmaš - Matěj Heřmanský