Vlčata

kluci 6-11 let

Vlčatům se někdy říká malí skauti. Není to ale zrovna výstižné označení. Kdo to tedy ta vlčata vlastně jsou? Vlčata jsou to ti nejmladší kluci, od 6 do 11 let, a jsou tím nejdůležitějším, co naše středisko má. Jsou totiž základem každého střediska, právě z nich se po několika letech stanou skauti a posléze vedoucí. Proto je jim věnována obzvlášť velká péče.

Schůzky

Vlčata mají schůzky v pondělí i v úterý od 17:30 do 19:30. Sraz je vždy před klubovnou, Dejvická 2. Program je vymýšlený tak, aby se děti něčemu naučili a přitom se pobavili. Rozhodně se nejedná o stereotypní biflování ve školních lavicích, jde o jakousi školu hrou. Čemuž odpovídá i to, co se děti "učí" - nejde o vědomosti, ale o základní dovednosti a schopnosti potřebné pro život, jako schopnost spolupracovat, řešit problémy a vyjadřovat se. S sebou si vlčata na schůzku berou počasí přiměřené oblečení, ve kterém se dá sportovat a všelijak vyvádět, tužku a zápisník, kpz, uzlovačku a přes léto lakrosku.

Program

Schůzky, výpravy, tábory a další akce se snažíme koncipovat tak, aby děti bavily a zároveň jim daly něco, čeho se jim jinde nedostane. Na schůzkách se například zahraje nějaká zábavná akční hra, která kluky baví a vyběhá. Potom chvíli soutěží třeba ve vázání uzlů, schopnosti poskytnout první pomoc nebo v tom, kdo najde na mapě nejvíc zřícenin. Na závěr se zahraje nějaká "strategická týmová hra", ve které se kluci učí spolupracovat, komunikovat, vymýšlet a testovat různé strategie.
Výpravy se odehrávají v podobném duchu, ale navíc narůstá samostatnost vlčat a zároveň se utvrzuje kolektiv. K hrám se totiž připojí ještě praktické problémy jako příprava společného jídla, stavba přístřešku, ... Na táboře se nakonec skloubí všechno, co se vlčata za celý rok naučila. Jako spojující nit se táborem vine táborová hra (ať už na motivy knihy Kobercové od Terryho Pratchetta, Hvězdných válek a nebo starověkého Egypta), která klukům mnohé dá a na níž budou dlouho vzpomínat.