Pro nováčky

Příchod nového člena do oddílu je velká událost – jak pro celou skupinu, tak pro nově příchozího, nováčka. Novým členům, nehledě na věk, je věnováno opravdu hodně společně stráveného času, aby měli příchod do kolektivu co nejsnazší a co nejrychleji se seznámili a zapadli do party.

Proto je ideální přijít hned v září, kdy je seznamování s novými členy přizpůsobený program schůzek. Vedoucí se snaží ukázat nováčkům jak to u nás ve středisku funguje, připravují různé seznamovací hry. První výprava v roce je také přizpůsobena novým členům. Program je tvořen tak, aby se nováčci se zbytkem oddílu a s vedoucími poznali a aby si udělali představu o tom, jak budou probíhat ostatní výpravy.

Oficiálně se nový člen stává vlčetem, skautem, světluškou a nebo skautkou až na letním táboře, když se rozhodne složit skautský slib. V průběhu předcházejícího roku se plní „nováčkovská zkouška“. Nejde o žádné školní zkoušení, ale o cestu k porozumění tomu, co to vlastně skauting je a co vůbec skauti slibují ve skautském slibu. Zároveň se v rámci nováčkovské zkoušky nováčci učí několika základním dovednostem, bez kterých se na táboře jen těžko obejdou a které se tak obecně hodí. Nejmladší se kupříkladu učí ošetřit základní zranění, překonat strach ze tmy nebo zapamatovat si nejdůležitější čísla a adresy … I kvůli tomu je dobré přijít už v září.

Nicméně, ať už je září nebo ne, pokud byste chtěli zapojit sebe nebo své dítě do našeho oddílu, neváhejte kontaktovat vedení jednotlivých oddílů a nebo se prostě přijít podívat.