Impérium

Nejbližší výpravy

Historie výprav

∞+

Před zhruba 13 lety, pod vedením Pišťucha a Qáčete, začal náš roverský kmen vzkvétat, vznikly zájmové sekce, pořádaly se nevídaně zábavné a nezapomenutelné akce, které v té době neměly v oddíle obdoby. Také díky tomu se rozvinulo mnoho přátelství, která trvají dodnes, a vzniklo fungující společenství mladých, které dalo dobrý základ vedení oddílu, jak ho známe dnes. (Třeba se o tom někdy dočtete v novodobé historii střediska… ) Mnoho z nás roverů má ale dnes úplně jiné starosti a zájmy, než je fungování oddílu, tvorba programu pro děti (neboť mnozí již vychovávají své vlastní) a úklid klubovny. Leckdo z nás je tedy v roli spíše sympatizanta než plnohodnotného člena. Nechceme se nijak vyčleňovat, separovat se od roverů jako takových. Chceme zbořit mýtus, že roverů je neomezeně mnoho, a ukázat, že "oldskaut" není sprosté slovo. Zároveň budeme rádi, pokud se takto "vrátí" do oddílu někteří "odpadlíci". Vznik OK Imperium není vyjádřením protestu k dnešním roverům, ale naopak formou vývoje a očisty roverského kmene od neaktivních a vysloužilých veteránů. Vedení se prozatím ujali Véva s Mapišem. Aktuálně máme 19 členů a bude nás víc...