Světlušky

dívky 6-11 let

Kdo jsou to světlušky? Světlušky jsou nejmladší holky v našem středisku. Přesněji, holky od 6 do 11 let. Jsou rozděleny do tří skupinek, v každé z nich je momentálně cca 8 holek. V poslední době nám světlušky stále přibývají, za což jsme moc rádi. Oddíl vede Leze - Kateřina Mládková a Klik - Zuzana Blažková.

Schůzky

Naše schůzky jsou každou středu od 16:00 do 18:00. A co na nich děláme? Proč je vůbec dobré být světluškou? Snažíme se holkám už od mala nabídnout kromě nových kamarádek a fajn kolektivu i program, který je rozvíjí jak v jejich schopnostech, tak v charakteru. Byl by nesmysl učit se jako ve škole, a tak se program skládá především z různých her. V jedné části schůzky učíme holky zábavnou formou zdravovědu,uzle šifry, atd. - a v druhé části hrajeme kolektivní hry například na spolupráci, utužení kolektivu.

Výpravy a tábor

Každý měsíc máme výpravu, většinou víkendovou. Mimo víkendové výpravy máme také podzimní výpravu, ta se koná vždy v době podzimních prázdnin (4 dny) a jarní výpravu během jarních prázdnin (týden). Na výpravách chodíme na výlety, poznáváme přírodu a hrajeme hry. Po večerech zpíváme nebo čteme. Děti zde zažijí spoustu společných dobrodružství a také se naučí větší soběstačnosti když pomáhají s vařením, úklidem apod. Na výpravy někdy jezdíme s vlčaty a nebo se skautkami.
Završením celého roku je tábor, který trvá tři týdny. Na táboře holky zužitkují, co se za celý rok naučily - a naučí se spoustu nového. Především si vyzkoušejí na čas bydlet v přírodě, rozdělat oheň a jiné dovednosti. Zároveň je tyto tři týdny sblíží víc než co jiného.